Zarządzanie ochroną środowiska według ISO 14001

System Zarządzania Środowiskowego obowiązuje w zakresie:

 • Przesyłu gazu ziemnego na terenie całego kraju.

Naszymi celami w zakresie oddziaływania Spółki na środowisko naturalne są:

 • traktowanie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 jako podstawowego narzędzia do planowania i koordynacji wszelkich działań na rzecz środowiska naturalnego,
 • ciągłej poprawy oddziaływania na środowisko prowadzonych procesów oraz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska, szczególnie w zakresie:
  - gospodarki odpadami,
  - gospodarki wodno-ściekowej,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska,
 • wzrost świadomości ekologicznej naszych pracowników,
 • prowadzenie działalności dążąc do wyeliminowania lub zminimalizowania jej negatywnego wpływu na środowisko naturalne z pełnym poszanowaniem prawa ochrony środowiska,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników w dziedzinie zarządzania ochroną środowisk.

 

 Numer certyfikatu: EMS 591127


Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.