Zarządzanie jakością według ISO 9001

System Zarządzania Jakością obowiązuje w zakresie:

  • obsługi klienta obejmującej w szczególności: udzielanie informacji publicznych, wydawanie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej, zawieranie umów o przyłączenie i umów przesyłania paliwa gazowego oraz rozliczanie świadczonych usług,
  • koordynacji i monitorowania przygotowania i realizacji inwestycji budowy terminalu LNG,
  • prac montażowo-spawalniczych przy wykonawstwie i remontach gazociągów wysokiego ciśnienia.

Naszymi celami w zakresie zarządzania jakością są:

  • stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001,
  • nawiązywanie ścisłych kontaktów i współpracy z Odbiorcami naszych usług w celu jednoznacznej identyfikacji ich potrzeb,
  • spełnianie zidentyfikowanych potrzeb i wymagań Klientów poprzez realizację świadomych celów jakościowych przez pracowników Spółki,
  • stała współpraca z dostawcami w celu uzyskania możliwości wypełniania wymagań Klientów na satysfakcjonującym ich poziomie,
  • zrównoważone podnoszenie potencjału technicznego i zasobów ludzkich w obszarze jakości wykonywanych prac montażowo spawalniczych
  • świadczenie usług spełniających wymagania ustawowe w zakresie bezpieczeństwa oraz standardów jakości,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników w dziedzinie zarządzania jakością.

 

 

 Numer certyfikatu: FS 591126


Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.