Systemy Zarządzania

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A., jako jeden z liderów rynku europejskiego zajmujący się świadczeniem usług przesyłowych gazu ziemnego, dąży do osiągnięcia optymalnych oraz efektywnych i skutecznych rozwiązań, które zapewniają doskonalenie systemu zarządzania poprzez zachowanie jakości i bezpieczeństwa pracy, poszanowanie środowiska naturalnego oraz zachowanie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Funkcjonujące w GAZ-SYSTEM S.A. Systemy Zarządzania budowane w oparciu o międzynarodowe standardy ISO wpisują się również w realizację kierunków strategicznych Spółki.

Sprawne i efektywne zarządzanie obszarami bezpieczeństwa i ciągłości działania jest wprost realizacją jednego z kierunków strategii Spółki, który ma na celu zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania systemu przesyłowego oraz zachować ciągłość świadczenia usług przesyłowych.

Systemowe podejście do zarządzania poszczególnymi obszarami budowane w oparciu o normy ISO podnosi natomiast niewątpliwie efektywność operacyjną i organizacyjną Spółki.

System Zarządzania w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. funkcjonuje w oparciu o normy :

ISO 9001:2008 – „System Zarządzania Jakością”

ISO 14001:2004 – „System Zarządzania Środowiskowego”

BS OHSAS 18001:2007 – „System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” 

ISO/IEC 27001:2013 – „System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji”

ISO/IEC 22301:2012 - ,, System Zarządzania Ciągłością Działania”


Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.